Aki nem dolgozik, az nem hibázik

Aki nem dolgozik, az nem hibázik

De ezek ha nem szándékosan csinálják….

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.